Oprogramowanie dla Jednostek
Ochotniczych Straży Pożanrych oraz podmiotów zarządających wieloma jednostakmi OSP np.
Urząd Gminy, Komendanci OSP
lub inne uprawnione organy.

Wybierz wersję oprogramowania i przetestuj ją całkowicie za darmo:


TOTAL-OSP

to rozbudowana aplikacja z graficznym interfejsem służąca do łatwego i intuicyjnego zarządzania jednostką bądź kilkoma jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Program posiada bardzo dużo możliwość i został przygotowany w oparciu o konsultacje z członkami z różnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, komendatami Gminnymi oraz urzędnikami którzy rozliczają i nadzroują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przykładowe zrzuty ekranu z programu:
(Więcej zrzutów ekranu, opis i szczegółowe informacje o programie znajduje się na stronie docelowej po wybraniu interesujacej wersji oporgrmowania ze strony głównej.)


Dostępne formy kontaktu z nami:


Rozmowa telefniczna:
Paweł Wolski
(+48) 731 934 842
Waldemar Łukomski:
(+48) 694 200 110


Poczta elektroniczna:
Wsparcie technincze, sprzedaż oprogramowania, sugestie oraz wszelkiego typu zapytania: kontakt@mysystem.pl


Czat online:
Bezpośrednia rozmowa z konsultantem. Funkcja dostępna po prawej stronie w panelu bocznym na stronie.