Dostępne wersje oprogramowania

Wybierz wersję oprogramowania, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i przetestuj program całkowicie bezpłatnie instalując wersję demo.

TOTAL-OSP Classic

Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania pojedyczńą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wersja programu przezaczona dla jednostek OSP z możliwością instalacji na jedym stanowisku komputerowym.  •              Ilość pobrań:

TOTAL-OSP Network

Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania pojedyczńą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wersja programu przezaczona dla jednostek OSP z możliwością instalacji na wielu stanowiskach komputerowych. (Wymagane jest połaczenie internetowe)


  •              Ilość pobrań:

TOTAL-OSP Rewizor
(podgląd wprowadzonych danych)

Wersja programu przeznaczona dla podmiotów zarządzających/rozliczających kilka jednostek OSP np.

- Urzędy Miasta i Gminy
- Komendanci Gminni OSP
- Wszystkie inne uprawnione osoby/organy

Wersja oprogramowania umożliwijąca podgląd wprowadzanych przez jednostki OSP danych bez jej edycji natomiast z możliwością tworzenie wszelkiego typu raportów i zestawień

TOTAL-OSP Rewizor
(z możlwością edycji danych)

Wersja programu przeznaczona dla podmiotów zarządzających/rozliczających kilka jednostek OSP np.

- Urzędy Miasta i Gminy
- Komendanci Gminni OSP
- Wszystkie inne uprawnione osoby/organy

Wersja programu z możliwością podglądu i edycji wszelkich wprowadzanych przez jednostki OSP danych